Blog / 2017 / 04 / 12 / trochę o historii marketingu internetowego

Trochę o historii marketingu internetowego.


Spojrzenie wstecz
Historia marketingu internetowego sięga początku lat 90-tych. Wtedy też powstała pierwsza przeglądarka internetowa, która pozwalała wyświetlać elementy graficzne. Ten moment można też uznać za bodziec dla rozwoju pierwszych narzędzi. Na początku były to głównie reklamy umieszczone bezpośrednio w treści strony, ale w miarę rozwoju technologii pojawiły się tzw. wyskakujące okienka. Z niezbyt estetycznych i ubogich form, przekształciły się one w rozbudowane pop-upy odpowiadające na pojawianie się nowych technologii i trendów designerskich.

Rozwój konkurencji
W XXI w. zaczęła się silna rywalizacja wyskakujących okienek z nowymi narzędziami, takimi jak np. rozbudowany e-mail marketing, czy coraz bardziej popularna reklama video. Jednocześnie, unormowanie kodeksów etycznych dotyczących pewnych sfer marketingu internetowego poddało metodę wykorzystującą okienka krytyce. QUIC.pl szybko odpowiedział na te zmiany, wprowadzając pop-up w formie tzw. „sticka”, czyli klawisza przypiętego do wybranej przez nas części strony. Dzięki temu nasze okienko pojawia się dopiero po kliknięciu w stick.

Okienka nadal żywe
Chociaż już w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku pop-upom wieszczono rychłą śmierć, statystyki wskazują, że są one nadal bardzo popularną i skuteczną metodą marketingu internetowego. Dlatego rozważ korzystanie z wyskakujących okienek razem z QUIC.pl.
Udostępnij:

Powiązane posty