Blog / tag / ambient marketing

lipiec 13, 2017 09:26
0 1676

Czym jest Ambient marketing?W obecnym czasie standardowe praktyki marketingowe często nie przynoszą zakładanych efektów. Nie zawsze jest spowodowane nieskutecznością samych procesów, a np. nieodpowiadaniem na faktyczne potrzeby konsumentów. Niemniej jednak rynek marketingu stara się w elastyczny sposób odpowiadać na taką sytuację, dlatego właśnie powstało coś takiego jak ambient marketing, czyli zbiór rozwiązań marketingowych nie mieszczących się w klasycznym rozumieniu tego pojęcia. Co dokładnie kryje się pod tym tajemniczym hasłem?

Brak jednolitej definicji.

Problemem w opisie ambient marketingu jest płynność tematu i brak jasnej definicji. Można jednak założyć, że ambient marketing kryje się m.in. pod pojęciami: marketingu wirusowego, szeptanego, partyzanckiego, e-mailowego, itp. Przyjmuje się, że o ambiencie można mówić w przypadku, kiedy wykorzystuje się niestandardowy, zaskakujący nośnik przekazu reklamowego. Również reklama typu outdoor i indor wchodzi w skład tego odłamu sztuki promocji.

Dzisiaj ambient, jutro już nie?

Należy zauważyć, że to, co dzisiaj jest określane mianem niestandardowego nośnika, może za kilka lat stać się standardem. Dlatego pojęcie ambient marketingu jest takie płynne. E-mail marketing jest już dzisiaj czymś bardzo popularnym i wchodzącym w skład fundamentalnych metod reklamowych. Adekwatnie, kiedyś przekaz telewizyjny mógł być czymś niezwykłym, a obecnie pospolitym i nie budzącym specjalnych emocji. Być może za jakiś czas do kanonów ambient marketingu wejdzie np. przekaz telepatyczny i z czasem stanie się czymś oczywistym, nadając nowe trendy. W QUIC.pl namawiamy do poznawania narzędzi ambient marketingu i włączania się w proces ewolucji tego zagadnienia poprzez ocenę ich skuteczności, a także sugerowanie zmian i nowych rozwiązań.